สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

ร้านทอยส์ อาร์ อัส คาร์ฟูพระราม4

ติดตั้งระบบปรับอากาศ และ ระบบท่อส่งลมเย็น

คำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ และ ออกแบบท่อส่งลมเย็น ติดตั้งท่อน้ำเย็น และ อุปกรณ์วาล์วต่างๆเข้าเครื่องปรับอากาศ ขนาดทำความเย็น 361,000 บีทียู/ชั่วโมง ปริมาณลม 15,000 คิวบิคฟุต/นาที ทั้งหมด 2 เครื่อง ติดตั้งท่อส่งลมเย็นหุ้มฉนวนclose cell ความหนา 3/4” พร้อมทั้งติดตั้งหัวจ่ายลม และ ช่องลมกลับ มูลค่างานทั้งหมด 1,331,178.48 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

toy-r-us