สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท ไทยนิสเซ่คอนเวอร์ติ้ง จำกัด

งานติดตั้งระบบท่อลม (Duct Work)

ติดตั้งระบบท่อลมเครื่องพิมพ์และเครื่องดราย (Dry) ติดตั้งระบบท่อลมดูด (Exhaust Duct) ใช้สังกะสีแผ่นเรียบความหนา 1 มม. ดูดอากาศเสียจากเครื่องจักรตามจุดต่าง ๆ โดยผ่านพัดลมดูดอากาศข้างนอกอาคาร และติดตั้งระบบท่อลมร้อน (Hot Air Duct) ใช้สังกะสีแผ่นเรียบความหนา 1 มม. หุ้มด้วยฉนวกันความร้อนแบบใยหินความหนา 25 มม. ส่งลมร้อนจากเครื่อง Burnner ไปจ่ายให้กับเครื่องจักรที่อยู่ภายในอาคาร ส่วนท่อลมด้านนอกอาคารหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนแบบใยหินขนาด 25 มม. หุ้มด้วยแผ่นสแตนเลสเพื่อปิดกันความเสียหาย ติดตั้งท่อลมเติมอากาศ (Fresh Air) ใช้สังกะสีแผ่นเรียบความหนา 1 มม. เพื่อดูดอากศออกจากด้านนอกอาคาร โดยผ่านกล่องฟิลเตอร์ ที่มาพร้อมกับเครื่องจักรเข้าไปจ่ายให้กับเครื่องจักรที่อยู่ภายในอาคาร

thai-nissei