สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

Thai Energy Conserration

ระบบปรับอากาศแบบ Water Cooler Chiller

ใช้ Chiller 78 Tons Air Handing Unit 6 Units Fancoil 3 Units Fancoil 3 Units Pump Cooled 2 Units ใช้ 1 Spare 1 Pump Cooling 2 Units ใช้ 1 Spare 1 Chiller Compressor แบบ Screw เสียงเงียบดี ประหยัดด้วย AHU แบบต่อ Pemium Supply มีเสียงลมบ้างแต่ประหยัดค่าติดตั้ง

thai-energy-conserration