สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด

งานติดตั้งระบบ ท่อส่งน้ำดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำ Roof Manifold

เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการระบบดับเพลิง ในด้านความปลอดภัย และทรัพย์สิน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีระบบป้องกันภัยอันเกิดจากอัคคีภัย ติดตั้งท่อส่งน้ำดับเพลิงไลน์เมนต์ขนาด 6” และ 4” จากปั๊มดับเพลิงไปยังตำแหน่ง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง Roof Manifold 4”x2-1/2”x2-1/2” จำนวน 7 จุด ทำการทดสอบและใช้งานได้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

tfm