สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท แพ็กโปร จำกัด

ระบบปรับอากาศแบบ Split Duct Type

ทางบริษัทฯของเรามีการคัด เลือกสีในการพิมพ์สลาก ซึ่งมีส่วนผสมของ Solvent (สารระเหย) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในกระบวนการผลิตนั้นทางบริษัทฯแพ็กโปรต้องการความสะอาดในการกระบวนการผลิต เพราะสินค้าที่ผลิตเป็นซองบรรจุอาหารสำหรับบริโภค และทางบริษัทฯของเราได้มีการออกแบบการแลกเปลี่ยนอากาศให้กลิ่นของ Solvent ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานที่ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอากาศที่มาแลกเปลี่ยน และมีการกรองอากาศเพื่อความสะอาด

packpro