สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

Kasetsart University Sriracha

ระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ

รายละเอียดของงาน
  1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 131 ชุด ปริมาณทำความเย็น รวมทั้งหมด 4,521,000 บีทียูต่อชั่วโมง
  2. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 69 ชุด ปริมาณลมที่ระบาย ออก คือ 13,907 คิวบิคฟุตต่อนาที
  3. ติดตั้งท่อส่งลมเย็น ท่อส่งลมระบายอากาศ และ ท่อส่งลมบริสุทธิ์
มูลค่างานทั้งหมด 8,435,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

kasetsart-university-sriracha