สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท เอ็นไก ไทย จำกัด

ติดตั้งระบบแอร์คอมเพรสเซอร์ และ ระบบแอร์ดรายเออร์

รายละเอียดของงาน
  1. ติดตั้งแอร์ดรายเออร์ 1 ชุด และ ย้ายเครื่องเก่าจำนวน 5 ชุด
  2. ติดตั้งท่อเฮดเดอร์ขนาด 12” และ เดินท่อเข้าระบบของเดิม
  3. ติดตั้งโครงสร้างหลังคา และ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง
  4. ติดตั้งท่อส่งลมระบายความร้อนของแอร์คอมเพรสเซอร์ทิ้งบนหลังคา
มูลค่างานทั้งหมด 322,543.28 บาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

engai