สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

EFD INDUCTION Co.,Ltd.

งานติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF TOSHIBA

รายละเอียดของงาน

ติดตั้งระบบปรับอากาศสำนักงาน ด้วยระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบปรับอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นและจำนวนตัวเครื่องที่ทำการติดตั้งได้

เครื่องภายนอกอาคาร Condensing Unit มีขนาด 50 Tons จำนวน 1 เครื่อง จ่ายให้กับเครื่องภายในอาคาร Fan Coil Unit จำนวน 14 เครื่อง ประกอบไปด้วย

เครื่องปรับอากาศแบบกระจายลมสี่ทิศทาง Cassette type จำนวน 4 เครื่อง และแบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling type จำนวน 10 เครื่อง และติดตั้งปั๊มน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า เพื่อส่งน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศขึ้นไปยังท่อเมนต์หลักที่ติดตั้งไว้บนฝ้าและส่งออกนอกอาคาร

  1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
  2. ติดตั้งสายเมนต์ไฟฟ้าไปยัง Condensing Unit
  3. ติดตั้งสายไฟเมนต์ไฟฟ้าไปยัง Fan Coil Unit
  4. ติดตั้งสายสัญญาณจาก Fancoil Unit ไปยัง Condensing Unit

efd-introduction