สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

CYBERPAX

ระบบปรับอากาศแบบ Water Cooler Chiller

เป็นการเลือกใช้ Chiller ขนาด 98 Tons 4 Sets ระบายความร้อนด้วยน้ำจาก Cooling Tower เลือกคอมเพรสเซอร์ แบบ Serew Air Handing Unit 4 Set Phase ละ 2 Sets และยังได้ต่อท่อน้ำเย็นจ่ายให้กับ Fancoil Unit เล็ก ๆ อีกหลาย Unit สำหรับห้องควบคุมเล็ก ๆ ใช้เป็นเบอร์ 2 ระบบ สามารถใช้ Split Type ก็ได้ในเวลาที่ไม่ได้เปิด Chiller ซึ่ง Air split Type เลือกใช้เบอร์ 5 ทั้งหมด จากการสอบถามข้อมูลหลักจากได้ใช้งานจริงแล้ว พบว่าประหยัดพลังได้ดีมาก

cyberpax