สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด

งานติดตั้ง Water Cooled Chiller

เป็นการติดตั้ง Water Cooled Chiller แบบเปิดทดแทนของเดิมที่มีอยู่ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานแล้ว ประกอบกับทางผู้ใช้งานต้องการขยายพื้นที่ใช้งาน อีกทั้งยังต้องการลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ (Chiller) เดินท่อส่งน้ำเย็นไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้หลายจุด ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ไลน์การผลิต อาคารสำนักงาน โดยอาคารอริยะนั้นทางเราเลือกใช้ Chiller ขนาด 200 Tons ระบายความร้อนด้วยน้ำจาก Cooling Tower และต่อท่อทำน้ำเย็นให้กับ AHU Fancoil ภายในอาคารชั้น 9 จากการติดตามข้อมูลหลังจากการใช้งานไปแล้ว พบว่าประหยัดพลังงาน

ariyagroup