สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บ้านพักอาศัย คุณอมร เตชะหรูวิจิตร

ระบบปรับอากาศแบบ Split Type

แนวคิดในการคำนวณและออกแบบเน้นความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสุขภาพของผู้ใช้บริการ ทางบริษัทฯ จึงเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ conceal และมีการเติมอากาศเข้าในระบบเพิ่ม filter กรองอากาศอย่างดี จัดว่างตำแหน่ง condensing ยูนิตเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ ใช้หัวส่งลมเย็นและลมกลับแบบอลูมิเนียมเคลือบสีขาวสวยงาม ซึ่งทำให้เหมาะสมกับรูปทรงสวยงามหรูหราและทันสมัยของแบบบ้าน

amorn-house