สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

รายละเอียดการล้างเครื่องปรับอากาศรายปี

เมื่อท่านให้ความไว้วางใจ จะส่งช่างที่มือฝีมือและคุณภาพเข้าไปทำการตรวจเช็คและทำประวัติของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ตรวจสอบพร้อมเสนอและสรุปผลงาน ผลการตรวจเช็คสภาพของเครื่องปรับอากาศให้ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดแต่ละครั้งดังต่อไปนี้

ล้างใหญ่ คอยล์เย็น (Fan coil)

 1. ล้างทำความสะอาด Fancoil  ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
 2. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (Blower)
 3. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 4. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

ล้างใหญ่ คอยล์ร้อน (Condensing)

 1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าด้วย Blower
 2. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
 3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 4. ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
 5. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์

ล้างย่อย คอยล์เย็น (Fan coil)

 1. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 2. ดูดและเป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วย (Blower)
 3. ตรวจเช็คสปีดและ Room Thermostat
 4. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (Fancoil)
 5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

ล้างย่อย คอยล์ร้อน (Condensing)

 1. ดูดและเป่าแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วย (Blower)
 2. ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
 3. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทุกชนิด และระบบคอมเพรสเซอร์