สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศท่อน้ำยาสายไฟฟ้าเบรกเกอร์ค่าติดตั้งหมายเหตุ
8,000 - 12,000 BTU/hr4 เมตร15 เมตร1 ชุด2,500เฉพาะมีท่อให้
12,001 - 24,000 BTU/hr4 เมตร15 เมตร1 ชุด3,000เฉพาะมีท่อให้

อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝา (Ceiling Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศท่อน้ำยาสายไฟฟ้าเบรกเกอร์ค่าติดตั้งหมายเหตุ
10,000 - 20,000 BTU/hr5 เมตร15 เมตร1 ชุด3,000-
20,001 - 30,000 BTU/hr5 เมตร15 เมตร1 ชุด3,500-
30,001 - 36,000 BTU/hr5 เมตร15 เมตร1 ชุด3,800-
36,001 - 48,000 BTU/hr5 เมตร15 เมตร1 ชุด4,500-
48,001 - 60,000 BTU/hr5 เมตร15 เมตร1 ชุด6,000-

หมายเหตุ

  • ในกรณีมีแอร์เก่าอยู่แล้ว ต้องการล้างทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง เพิ่ม 200 บาท
  • เมื่อมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเกินกว่าที่กำหนดคิดราคาเพิ่ม
    • ขาแขวน CONDENSING UNIT 350 บาท/ชุด
    • ท่อน้ำยาและอุปกรณ์หุ้มท่อ 300 บาท/เมตร
    • สายไฟ 35 บาท/เมตร