สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ

การล้างเครื่องปรับอากาศจะสามารถช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งที่ส่วนที่อยู่ภายนอก (Compressor Unit) และส่วนที่อยู่ภายในห้อง (Fan Coil Unit) ทำให้แผงระบายความร้อน และระบายความเย็นสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกอุดตัน ทำให้ Compressor ทำงานน้อยลง เมื่อ Compressor ทำงานน้อยลง จึงทำให้ประหยัดค่าไฟ และทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้ดีขึ้นอีกด้วย

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(Wall Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศเครื่อง/ปีล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้งล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
8,000 - 25,000 BTU/hr2,200 บาท700 บาท350 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝา (Ceiling Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศเครื่อง/ปีล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้งล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
  9,000 - 34,900 BTU/hr2,200 บาท700 บาท350 บาท
35,000 - 43,900 BTU/hr2,800 บาท800 บาท400 บาท
44,000 - 60,000 BTU/hr

3,000 บาท

900 บาท450 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบเปลือย (Conceal Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศเครื่อง/ปีล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้งล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
12,000 - 34,900 BTU/hr2,200 บาท700 บาท350 บาท
35,000 - 43,900 BTU/hr2,800 บาท800 บาท400 บาท
44,000 - 60,000 BTU/hr3,000 บาท900 บาท450 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดใหญ่ (AHU.)

ขนาดเครื่องปรับอากาศเครื่อง/ปีล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้งล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
60,000 -   89,000 BTU/hr 4,800  บาท2,000 บาท 1,000 บาท
90,000 - 119,000 BTU/hr  6,000  บาท2,500 บาท1,200 บาท
120,000 -199,000 BTU/hr 9,600  บาท3,000 บาท1,500 บาท
200,000 - 299,000 BTU/hr10,400 บาท4,000 บาท1,800 บาท
300,000 - 599,000 BTU/hr13,000 บาท5,000 บาท2,000 บาท
600,000 BTU/hr  ขึ้นไป18,000 บาท6,000 บาท2,800 บาท

* หมายเหตุ บริการรายปี บริการ 6 ครั้ง ล้างใหญ่ 2 ครั้ง ล้างย่อย 4 ครั้ง