สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

รายละเอียดการล้างเครื่องปรับอากาศต่อครั้ง

เมื่อท่านให้ความไว้วางใจ จะส่งช่างที่มือฝีมือและคุณภาพเข้าไปทำการตรวจเช็คและทำประวัติของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ตรวจสอบพร้อมเสนอและสรุปผลงาน ผลการตรวจเช็คสภาพของเครื่องปรับอากาศให้ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดแต่ละครั้งดังต่อไปนี้

(ล้างใหญ่) คอยล์เย็น (Evaporator)

 1. ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (Evaporator) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
 2. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (Blower)
 3. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 4. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

(ล้างใหญ่) คอยล์ร้อน (Condensing Unit)

 1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊ม
  น้ำแรงดันสูงและ Blower
 2. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
 3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 4. ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
 5. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์

เงื่อนไขการบริการ

 1. รายละเอียดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อสั่งจ้าง
 2. เป็นราคาบำรุงรักษาพร้อมล้างทำความสะอาด ไม่รวมค่าเติมน้ำยาแอร์ ในกรณีที่ต้องเติมน้ำยาจะแจ้งท่านเพื่ออนุมัติดำเนินการ ราคาน้ำยาแอร์ 35 บาท/ปอนด์
 3. กำหนดลำดับการล้างทำความสะอาดได้
 4. เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีสภาพพร้อมใช้งานก่อนทำการเหมาจ่ายหรืออยู่ในดุลพินิจของช่าง
 5. ในกรณีถ้าตรวจพบมีอุปกรณ์ชำรุด ทางบริษัทฯ จะทำการเสนอราคาก่อนทำการซ่อมหรือเปลี่ยน ให้ท่านอนุมัติดำเนินการ