สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

การใช้รีโมทให้ถูกวิธี

ควรตั้งอุณหภูมิที่รีโมทไว้ที่อุณหภูมิที่รู้สึกสบาย โดยมาตรฐานอุณหภูมิจะอยู่ที่ 24-26 °C ไม่ควรตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะจะทำให้คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป กว่าจะได้อุณหภูมิตามที่กำหนดและเกินความจำเป็น เพราะเมื่อร่างกายคนเราได้รับอุณหภูมิตามมาตรฐาน ก็จะรู้สึกผ่อนคลายเย็นสบาย และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทาง

กระติกน้ำร้อนเป็นปัญหา

ในขณะเปิดเครื่องปรับอากาศไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานควบคู่กันไป เช่น กระติกน้ำร้อน กาน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว หากจำเป็นต้องใช้ เมื่อใช้เสร็จควรถอดปลั๊กออก เพราะพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า จะทำให้อุณหภูมิของห้องเพิ่มขึ้น และเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จำเป็น

ในห้องปรับอากาศมักติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้สำหรับระบายอากาศออกจากห้องปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องที่มีกลิ่นหรือควันจากการสูบบุหรี่ เมื่อมีการระบายอากาศออกจากห้อง ก็จะมีอากาศในปริมาณเท่ากันไหลเข้ามาในห้อง เพื่อทดแทนอากาศส่วนที่ถูกระบายทิ้งออกไป อากาศจากภายนอกที่ไหลเข้ามาแทนที่นี้ ทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น

ปิดผ้าม่านในขณะที่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ

การปิดผ้าม่าน จะช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวคนโดยตรงได้ และยังช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากผิวกระจกมาสู่ตัวคนด้วย ซึ่งทำให้ไม่ต้องตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเพื่อชดเชยการแผ่รังสีความร้อนจึงช่วยประหยัดพลังงานได้

นอกจากลดการแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวคนแล้ว ผ้าม่านยังช่วยสะท้อนความร้อนกลับออกไปภายนอกได้ด้วย (ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก) จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง