สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

อาการขัดข้องของเครื่องปรับอากาศและวิธีแก้ไข

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
สาเหตุวิธีการแก้ไข
ปริมาณลมจ่ายสูงเกินไป หรือปริมาณลมจ่ายน้อยเกินไป
 1. ตรวจสอบแผงกรองอากาศว่าอุดตันหรือไม่
 2. ความเร็วของพัดลมต่ำกว่าข้อกำหนดหรือไม่ หรือตรวจสอบสายพานสลิป
 3. ให้ดูว่าลมไปออกห้องอื่น ๆ มากเกินไปหรือไม่
 4. ตรวจสอบท่อลมอ่อนว่าฉีกขาดหรือไม่
 5. ตรวจสอบว่ามีลมรั่วที่รอยต่อระหว่างคอหัวจ่ายกับท่อลมหรือไม่
 6. ตรวจสอบความสกปรกของแผงกรองอากาศ
 7. ตรวจสอบความสกปรกของคอยล์ทำความเย็น
 8. ตรวจสอบความเร็วรอบของพัดลม
อุณหภูมิลมจ่ายมากหรือน้อยเกินไป
 1. ตรวจสอบท่อลมกลับว่า รั่วและดูดลมร้อนเข้ามาหรือไม่
 2. ตรวจสอบในช่องฝ้าหรือในจั่ว ว่ามีรอยรั่วให้ลมร้อนเข้าได้หรือไม่ ในกรณีที่ดูดลมกลับเหนือฝ้า
 3. ตรวจสอบ fresh air เข้ามามากเกินไปหรือไม่
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
สาเหตุวิธีการแก้ไข
1. ติดตั้งสายไฟไม่ถูกต้อง1. ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟใหม่
2. แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
3. ฟิวส์ขาด หรือไม่มีฟิวส์3. เปลี่ยนหรือใส่ฟิวส์ใหม่
4. สายไฟขาดหรือหลวม4. หาตำแหน่งที่ไฟฟ้าลัดวงจร
พัดลมและคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
สาเหตุวิธีการแก้ไข
1. ระบบจ่ายไฟฟ้าจากภายนอกถูกตัด1. ทำการซ่อมอุปกรณ์ในแผงจ่ายไฟ
2. ต่อสายไฟฟ้าเข้าเครื่องผิด2. ต่อสายไฟฟ้าเข้าเครื่องให้ถูกต้อง
3. ฟิวส์ขาด3. ให้เปลี่ยนหรือใส่ฟิวส์ใหม่
น้ำรั่ว
สาเหตุวิธีการแก้ไข
1. ท่อน้ำทิ้งติดตั้งไม่ถูกวิธี1. ติดตั้งท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้อง
2. ท่อน้ำยาไม่หุ้มฉนวน หรือหุ้มไม่เรียบร้อย2. หุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งให้เรียบร้อย
3. ท่อระบายน้ำอุดตัน3. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
น้ำหยดจากเครื่องเป่าลมเย็น
สาเหตุวิธีการแก้ไข
1. การติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นไม่ได้ระดับ1. ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นให้ได้ระดับ และทำให้ถาดน้ำลาดลงไปตามทิศทางการไหล
2. ปลายท่อที่ต่อกับถาดน้ำทิ้ง มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ เช่นตะไคร่น้ำ2. ให้ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งและถาดน้ำทิ้ง
3. ถาดน้ำทิ้งรั่ว3. อุดรอยรั่วที่ถาดน้ำทิ้ง
น้ำแข็งเกาะ หรือตัวเครื่องมีการหมุนเวียนอากาศน้อย
สาเหตุวิธีการแก้ไข
1. ตัวกรองอากาศสกปรก1. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
2. ตัวคอยล์ที่ทำความเย็นสกปรก2. ทำความสะอาดตัวคอยล์เย็น
3. ตะแกรงมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ด้านใน3. ตรวจสอบตะแกรงไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ด้านใน
ระบบของเครื่องทำงาน แต่อากาศไม่เย็น
สาเหตุวิธีการแก้ไข
น้ำยาทำความเย็นไม่พอเติมน้ำยาทำความเย็น
พัดลมทำงานเสียงดัง
สาเหตุวิธีการแก้ไข
1. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในพัดลม หรือพัดลมไปปะทะกับสิ่งวัตถุอื่น1. ตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในพัดลม และหาตำแหน่งช่องว่างของพัดลม
2. เกิดจากพัดลมหรือมอเตอร์พัดลมหลวม2. ขันนอตพัดลมให้แน่น
3. ใบพัดลมบิดงอหรือไม่สมดุลกัน3. ตรวจสอบใบพัดลม ถ้าไม่สามารถซ่อมได้ให้เปลี่ยนใหม่